Thursday, July 23, 2009

penguguman..!

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,Per : Pengumuman KhasSelaras dengan pengumuman oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri,Y.B senator Mejar Jeneral Dato’Jamil Khir bin Baharom (B) pada 9Julai 2009 berkenaan penyerahan semula peranan pensijilan Halal kepadaJAKIM, sebarang urusan berhubung permohonan, pembayaran danperkara-perkara yang berkaitan Pensijilan Halal akan diberhentikanbuat sementara waktu berkuatkuasa mulai 24 Julai 2009. Ini adalahuntuk memastikan proses penyerahan tugas daripada HDC kepada JAKIMdapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Urusan Pensijilan akanberoperasi seperti biasa berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2009 di bawahpentadbiran pihak JAKIM. Segala kesulitan adalah amat dikesali.Untuk sebarang maklumat lanjut, sila email kepadarefcenter@hdcglobal.com atau telefon 1-800-880-555.English Version :In line with the recent announcement made by Minister in the PrimeMinister’s Department Y.B. Senator Mejar Jeneral Dato’ Jamil Khirbin Baharom(R) on 9th July 2009 with respect to the transfer of Halalcertification responsibility from HDC to JAKIM, please be informedthat any related activities including but not limited to application,payment and any other matters related to Halal certification will besuspended with effect from 24 July 2009. This is to facilitate thehandover process from HDC to JAKIM. Certification operations willresume as usual with effect from 1 August 2009 under JAKIM’sadministration. Any inconvenience caused is highly regretted.For further information kindly email refcenter@hdcglobal.com or call1-800-880-555.Bagi pihak Halal Industry Development Corporation,MITI NURBAYA ZAINUDIN,Naib Presiden, Perkhidmatan Korporat

Wednesday, July 15, 2009

PERSATUAN PERUNDING PRODUK HALAL MALAYSIA

TUJUAN PENUBUHAN TUJUAN PENUBUHAN PPHM
(a)memperjuangkan penubuhan dan penguatkuasaan Akta Halal di Malaysia
(b)memperjuangkan peranan perunding halal sebagai pakar rujuk.
(c)menjadi pemudahcara syarikat-syarikat dalam mendapatkan pensijilan Halal Malaysia.
(d)memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan produk Halal.
(e)merealisasikan Dasar Negara menjadikan Malaysia sebagai Pusat Hab Halal dunia.
(f)menjadi pemangkin kpd pembangunan masyarakat dalam industri Halal berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.(a)memperjuangkan penubuhan dan penguatkuasaan Akta Halal di Malaysia
(b)memperjuangkan peranan perunding halal sebagai pakar rujuk.
(c)menjadi pemudahcara syarikat-syarikat dalam mendapatkan pensijilan Halal Malaysia.
(d)memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan produk Halal.
(e)merealisasikan Dasar Negara menjadikan Malaysia sebagai Pusat Hab Halal dunia.
(f)menjadi pemangkin kpd pembangunan masyarakat dalam industri Halal berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Thursday, July 9, 2009

pensijilan blk jakim???

Jakim dapat balik kuasa

KUALA LUMPUR – Tanggungjawab pengeluaran sijil Halal Malaysia yang sebelum ini dikendalikan Perbadanan Kemajuan Industri Halal (HDC) dikembalikan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) berkuat kuasa serta-merta.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Mej. Jen. (B) Datuk Jamil Khir Baharom berkata, perkara itu yang dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet semalam mampu mengembalikan peranan utama Jakim sebagai pengeluar pensijilan halal di negara ini.
Beliau berkata, peranan itu kurang sesuai dikendalikan HDC memandangkan badan berkenaan mempunyai tanggungjawab khusus iaitu menguruskan industri hab halal di negara ini.
“Jadi kita harus beri kewibawaan itu kepada HDC dan kita fikir tanggungjawab mengeluarkan sijil halal ini perlu dikembalikan kepada Jakim kerana permintaan sijil halal ini begitu tinggi di peringkat antarabangsa,” katanya di Parlimen di sini semalam.
Pada April 2008, kerajaan menyerahkan tugas pengeluaran sijil Halal Malaysia kepada HDC.